Realizacje Geo Grafik Bartosz Duchowski 

Wśród zadań zrealizowanych przez moją firmę można wymienić:

 • Kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 Bogumiłowice – Strzelce Wielkie od km 49+670 do km 54+632.70”.
 • Obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Stryjewskie”.
 • Obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Remont ul. Krańcowej”
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej”.
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz stabilizacją granic pasa drogowego kontraktu „Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat.A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją kontraktu „Budowa skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie i likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w km 95,136; 98,564; 142,850; 149,500 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim”
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap w ramach zadania : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki”.
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa drogi powiatowej oraz dróg gminnych w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii o dł. ok. 2410 mb oraz drogi gminnej w Łuszczanowicach o dł. ok. 300mb – wraz z infrastrukturą techniczną”
 • Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek - Żytno”
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 – przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437”.
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Remont mostu przez rzekę Widawkę w km 56+674 drogi krajowej nr 74j w m. dzbanki”.
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Jadwinin - Pawlikowice”.
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna kontraktu „Remont autostrady A-2 na odcinku węzła Emilia do węzła Stryków, od km 341+844 do km 361+800”.
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Adamów i Józefów położonych w gminie Bełchatów, pow. bełchatowski
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obręb Kurnos Drugi położonego w gminie Bełchatów, pow. bełchatowski
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Łaznów, Kolonia Łaznów, Rokiciny, Kolonia Rokiciny położonych w gminie Rokiciny, pow. tomaszowski
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Malenia - Strupiny, Strupiny, Wola Bachorska położonych w gminie Buczek, pow. łaski